Herstel en restauratie 250 woningen Van Verschuerwijk
Deze wijk staat ook bekend als ‘het blauwe dorp’ in Arnhem. Als doel was geformuleerd het terugbrengen van het historisch karakter om de belevingswaarde en gevoel van veiligheid in de wijk te vergroten. De wijk telt 213 arbeiderswoningen, drie winkelpanden, een werkplaats en een school. De school is verbouwd tot wooneenheden.